Pääkirjoitus: Sanastotyötä, termityötä vai jotain ihan muuta?

Katri Seppälä

Sanonta suutarin lapsen kengistä sopii hyvin myös terminologien työhön. Meillä jos kenellä, pitäisi olla termit selvillä, mutta oman alamme termit eivät ole sen helpompia kuin muidenkaan. Terminfossa 4/2008 kirjoitin sanasto- ja ontologiatyöstä ja totesin, että sanastotyö-termi ei yksiselitteisesti viittaa terminologiseen sanastotyöhön, vaan sillä voidaan viitata myös asiasanastoihin liittyvään työhön. Lisäksi sanastotyö-termiin liittyy toinenkin ongelma, sillä terminologisen sanastotyön lopputuloksena ei välttämättä synny sanastojulkaisua, vaikka termi tähän viittaa. Tuotettua aineistoa ei välttämättä lainkaan julkaista omana kokonaisuutenaan, vaan esimerkiksi osana termipankkia.

Jos tuotokset eivät siis aina ole sanastoja, voisiko sanastotyö-termin korvata termityö-termillä? Termejähän kuitenkin käsitellään. Pikaisen selvityksen perusteella näyttää siltä, että jotkut terminologian ammattilaiset ovatkin siirtyneet käyttämään termityö-termiä sanastotyön sijaan, mutta monien mielestä termityö korostaa termien osuutta työssä, eikä siksi sovi sanastotyön synonyymiksi. Termityö-termiä voidaan kuitenkin käyttää silloin, kun kyse on termitasolla tehtävästä erikielisiin termivastineisiin keskittyvästä työstä. Toinen syy termityö-termin käyttöön saattaa olla se, että sanastotyö-termin oletetaan olevan viestinnän toiselle osapuolelle vieras. Muiden (lähi)alojen ammattilaiset eivät välttämättä pidä termityö-termiä yhtä rajaavana, vaan saattavat käyttää sitä silloin, kun terminologit käyttävät sanastotyö-termiä. Ammattilaisten liian suppeana pitämä termi saattaakin joissain yhteyksissä olla muille sopiva, jos se tekee asian ainakin jollakin tasolla ymmärrettäväksi.

Oikeastaan terminologisen sanastotyön ytimessä ovat käsitteet ja niiden analysointi, joka vaikuttaa sekä käsitteiden määrittelyyn että termien valintaan. Käsiteanalyysi-termi voi kuitenkin alkuun tuntua monista enemmän vieraannuttavalta kuin asiaa selkeyttävältä. Eikä käsitetyö-termi ole ainakaan toistaiseksi vakiintunut, vaikka ontologiatyöstä jo puhutaan. Standardiratkaisua ei siis taida olla, vaan sopiva termi täytyy valita tilanteen mukaan.

Myös alan standardisoijat miettivät terminologian perusasioita vuosittaisissa ISO/TC 37:n (Terminology and other language and content resources) kokouksissa Dublinissa. Molempia komitean perusstandardeista ISO 1087-1 Terminology work -- Vocabulary -- Part 1: Theory and application ja ISO 704 Terminology work -- Principles and methods ollaan uudistamassa, jälkimmäisen osalta työ on tosin vasta suunnitteluvaiheessa. Tulevat vuodet tuonevat siis mielenkiintoisia keskusteluja näistä aiheista, kun erinäisiä näkemyksiä pyritään sovittamaan yhteen uusien standardien aikaansaamiseksi.