Pääkirjoitus: Odotettavissa uusi vuosi ja uudet tuulet

Katri Seppälä

Vuosi kääntyy kohti loppuaan ja uutta vuotta odotellessa käännämme katseet tulevaan. Tämä lehti päättää painetun Terminfon kauden, sillä vuoden 2015 alusta alkaen Terminfon tekeminen keskittyy verkkolehteen. Muutoksen myötä lehden käyttöliittymä ja arkisto uudistuvat, ja verkkolehti muuttuu kaikille avoimeksi ja maksuttomaksi julkaisuksi. Lehden sisältöön ei ole suunnitteilla olennaisia muutoksia, vaan tulemme edelleen käsittelemään monipuolisesti sanasto- ja ontologiatyötä sekä näihin liittyviä muita aiheita. Toivomme, että muutoksen myötä lehti tavoittaa entistä enemmän lukijoita ja monipuolistuvat mahdollisuudet viitata verkkolehden artikkeleihin tehostavat viestintää meille tärkeistä aiheista ja lisäävät vuorovaikutteisuutta.

Tämän lehden artikkeleita yhdistävänä tekijänä ovat artikkeleiden aiheiden liittymäkohdat alallamme käynnissä olevaan kehitykseen, joka toivottavasti vahvistuu tulevaisuudessa. Yksi kehityssuunnista on tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseen tähtäävä käsitemallityö, jonka liittymäkohtia sanastotyöhön olen pohdiskellut Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen erikoissuunnittelija Virpi Kalliokuusen kanssa. Uskomme, että yhdistämällä terminologisen käsiteanalyysin asiantuntemusta ja käsitemallinnuksen asiantuntemusta nykyistä laajemmin, voisimme saada aikaa synergiaetuja sekä työn tehostumisen että sujuvasti yhteentoimivien käsitemallien muodossa.

Ympäristökasvatuksen asiantuntijat Milla Hämäläinen, Marja Laine ja Katja Viberg kertovat artikkelissaan siitä, kuinka vilkkaasti kehittyvällä ympäristökasvatuksen alalla ensin tehtiin määritteleviä sanastoja ja sen jälkeen todettiin, että myös ontologiaa tarvitaan, jotta aineistoja kuvailemalla voitaisiin auttaa tiedonhakijoita löytämään alan aineistoja. Ympäristökasvatuksen ontologian laatimiseksi käynnistetty hanke on hyvä esimerkki siitä, miten ontologioiden käyttö lisääntyy ja muodostuu vähitellen vakiintuneeksi käytännöksi.

Lehdessä on mukana myös artikkeli Sanastokeskus TSK ry:n 40-vuotisseminaarista. Seminaarissa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Riitta Autere kertoi säädösten roolista termien valinnassa ja käsitteiden määrittelyssä. Tämä on aihealue, jolle terminologit mielellään tarjoavat asiantuntija-apuaan, sillä tunnemme säädösten merkityksen. Olisi hienoa, jos tulevaisuudessa voisimme vahvistaa terminologien ja säädösvalmistelijoiden välistä yhteistyötä, jotta voisimme omalta osaltamme olla mukana karsimassa esteitä semanttisen yhteentoimivuuden tieltä myös tätä kautta.