Pääkirjoitus: Näkyvyyttä tiedottamalla

Päivi Kouki

Sanastokeskuksen toiminnassa tiedottamisella on aina ollut merkittävä sija: olemme vahvasti sitoutuneet levittämään tietoa paitsi omasta toiminnastamme myös laajemmin terminologian alalla tehtävästä työstä. Haluamme, että viestimme tavoittaa paitsi omat sidosryhmämme, myös laajemman yleisön – onhan tiedotustoiminta osa kaikille kansalaisille tarjoamiamme yleishyödyllisiä peruspalveluita.

Terminfolla on ollut tärkeä rooli Sanastokeskuksen viestinnässä jo liki 36 vuoden ajan. Reilu vuosi sitten toteutettu verkkolehtiuudistus mahdollistaa lehden tarjoamisen maksutta kaikille lukijoille, minkä näemme tärkeänä askeleena tiedotustoimintamme tehostamisessa. Vaikka internet on tuonut lehden rinnalle muitakin tiedottamisen kanavia, kuten Sanastokeskuksen verkkosivuston ja Facebook-sivun, Terminfo puolustaa edelleen paikkaansa: artikkelit tarjoavat mahdollisuuden kertoa asioista verkkosivustolla julkaistavia uutisia syvällisemmin.

Suuri osa Sanastokeskuksen terminologien työstä liittyy asiakkaiden tilausprojekteihin, mutta työn tulokset päätyvät miltei aina yleiseen käyttöön muun muassa TEPA-termipankin, verkossa julkaistujen sanastojen tai Finto-ontologiapalvelun kautta. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan siihen, että käyttäjät löytävät tarjolla olevat aineistot. Tehokas tiedottaminen on tässä avainasemassa, ja siksi kerrommekin uusista julkaisuista sekä verkkosivustollamme että Terminfossa. Tässä numerossa pääsette tutustumaan peräti kahteen lähiaikoina julkaistavaan aineistoon, kun terminologi Mari Suhonen esittelee MAO/TAO-ontologian täydennystyötä ja terminologi Sirpa Suhonen kertoo Kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimisesta.

Tiedottamisella on kuitenkin laajempikin tavoite kuin Sanastokeskuksen omasta toiminnasta kertominen. Haluamme lisätä terminologian näkyvyyttä yleensä, ja sen teemme huomioimalla myös muiden alan toimijoiden työn. Vaikka Sanastokeskus keskittyy käytännön työhön, mielestämme on tärkeää tuoda esiin myös terminologian alalla tehtävää tutkimusta. Iloksemme olemme saaneet esitellä suomalaista tutkimusta myös Terminfossa, tuoreimpana FT, yliopistonlehtori Päivi Pasasen artikkeli kehysanalyysin soveltamisesta merenkulun turvallisuuskäsitteisiin. Emme rajoita näkökulmaamme pelkästään kotimaahan, vaan kerromme myös toimijoista ja projekteista Suomen rajojen ulkopuolella; suhteellisen pienellä alalla kansainvälisen yhteistyön merkitys on suuri.

Läheisin kansainvälisistä yhteistyökumppaneistamme, ruotsalainen Terminologicentrum TNC, viettää tänä vuonna 75-vuotisjuhlia. Sen kunniaksi TNC:n terminologi Åsa Holmér luo katsauksen siihen, kuinka TNC:n toiminta ja hänen omat tehtävänsä ovat muuttuneet vuosikymmenten varrella. Onnittelemme TNC:tä vuosikymmenten arvokkaasta työstä!

Kirjoittajasta:
Päivi Kouki on Sanastokeskuksen terminologi ja Terminfon toimitussihteeri.