Pääkirjoitus: 30-vuotiaana verkkoon

Katri Seppälä

Kuten Anu Ylisalmen tähän lehteen kirjoittamasta artikkelista käy ilmi, Terminfo-lehti on tänä vuonna saavuttanut kunnioitettavan 30 vuoden iän. Kunnioitettavana tätä ikää voi pitää muun muassa siksi, että kyseessä on pienen erikoisalan lehti, jolla ei ole montakaan vertailukohtaa maailmalla. Terminfon levikki on kuitenkin säilynyt vuosien saatossa melko vakaana ja kiinnostusta lehteämme kohtaan on myös maamme ulkopuolella muissa Pohjoismaissa sekä keskemmällä Eurooppaa.

Terminfon julkaisua painettuna lehtenä jatketaan entiseen tapaan, mutta tästä numerosta alkaen painettu lehti saa rinnalleen verkkolehden. Myös aiemmin ilmestyneet vuoden 2010 numerot julkaistaan takautuvasti verkkolehtinä. Kuka tahansa pääsee katsomaan lehden otsikoita osoitteessa www.terminfo.fi ja koko lehden pääsevät lukemaan sähköisessä muodossa kaikki tilaajat ja Sanastokeskuksen jäsenet. Verkkolehtenä julkaiseminen tuo myös uusia yhteistyömahdollisuuksia, joten voimme esimerkiksi tiivistää yhteistyötä Terminfon ja Kielikellon välillä. Toivomme tietenkin, että verkkolehti paitsi palvelee nykyisiä asiakkaitamme, myös houkuttaa uusia tilaajia.

Painettu lehti on helppo ottaa mukaan ja lukea melkein missä vain, ilman että tarvittaisiin lukemiseen sopivaa laitetta tai internetyhteyttä. Tämän mahdollisuuden haluamme lukijoillamme säilyttää. Ympäristöasioistakaan ei tarvitse huolestua painetun lehden takia, sillä Terminfon painotalo Hämeen Kirjapaino Oy on huolehtinut asiasta puolestamme. Se on saanut pohjoismaisen Joutsenmerkki-ympäristömerkin osoituksena ympäristöystävällisten materiaalien ja toimintatapojen käytöstä.

Mutta nyt siis kukin voi valita näistä kahdesta sen vaihtoehdon, joka parhaiten sopii erilaisiin käyttötilanteisiin. Tulevaisuudessa verkkolehti helpottaa esimerkiksi tiedon hakua Terminfon vanhoista numeroista, kun sähköinen arkisto kasvaa jokaisen numeron myötä.

Mukavia lukuhetkiä.