Kirjallisuutta

Saavutettava viestintä

Maija Hirvosen ja Tuija Kinnusen toimittama Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä ilmestyi marraskuussa 2020. Teoksen teksteillä on 23 kirjoittajaa, jotka ovat muun muassa kääntämisen, tulkkauksen ja saavutettavuuden asiantuntijoita.

Saavutettavuudesta puhutaan, kun erilaisia yleisöjä ja käyttäjiä halutaan palvella mahdollisimman yhdenvertaisesti. Tilojen fyysisen esteettömyyden lisäksi sen piiriin kuuluu myös esimerkiksi median saavutettavuus. Saavutettavan viestinnän tavoitteena on, että kuka tahansa voi osallistua yhteiskuntaan – arkeen, työelämään ja kulttuuriin.

Saavutettava viestintä -teos esittelee käytännönläheisesti ja konkreettisesti, millaisia keinoja esteiden poistamiseen ja kiertämiseen on tarjolla. Tulkkaus- ja käännöspalvelujen ohella saavutettavuus voi tarkoittaa viestinnän tapojen monipuolista hyödyntämistä. Teos myös osoittaa, että saavutettavuus palvelee kaikkia.

Teoksessa on muutama terminologiaa koskeva artikkeli. Igor Kudashev kirjoittaa artikkelissaan siitä, kuinka sähköiset työkalut auttavat parantamaan terminologisen tiedon saavutettavuutta, ja esittelee joitakin kansallisia termipankkeja. Päivi Pasanen kertoo internetissä julkaistujen erikoisalojen sanastoista tiedon saavutettavuuden edistäjinä ja tarkastelee erilaisia sanastoja ja niiden piirteitä saavutettavuuden näkökulmasta.

Teos soveltuu tietolähteeksi viestinnän ammattilaisille, apuvälineeksi työelämän kehittämiseen, oppikirjaksi koulutusohjelmien tarpeisiin sekä tietokirjaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Teos sopii muun muassa kääntämisen, tulkkauksen ja viestinnän aloille.

Teos maksaa kirjakaupoissa noin 35 euroa.

Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.): Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä
Gaudeamus, Helsinki 2020. 392 s. ISBN 978-952-345-082-0


Sähköautosanasto

Sähköalan standardointijärjestö SESKO julkaisi huhtikuussa 2021 Sähköautosanaston, jonka tavoitteena on yhtenäistää sähköisen liikenteen termistöä alan toimijoiden kesken. Sanasto on valmisteltu SESKOn komiteassa SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät.

Sähköautosanastossa on 26 käsitettä, jotka liittyvät ajoneuvoihin ja lataukseen. Sanastossa on annettu käsitteille suomen ja englanninkieliset termit. Määritelmät, selitteet ja huomautukset ovat suomeksi. Lisäksi sanastossa on lyhenneluettelo, jossa englanninkieliset lyhenteet on kirjoitettu auki ja selitetty lyhyesti suomeksi.

Liikenteen sähköistyminen on tuonut mukanaan uusien tuotteiden ja tarvikkeiden ohella liudan uusia termejä. Kuten uudelle aihepiirille on tyypillistä, termistö on ollut monitulkintaista ja sitä on käytetty kirjavasti: esimerkiksi se, tarkoitetaanko sähköautolla vain täyssähköautoja vai kaikkia autoja joita voi ladata sähköverkosta, on joskus pitänyt päätellä asiayhteyden perusteella tai kysyä erikseen.

Sähköautosanasto on julkaistu SESKOn verkkosivustolla ja se on maksutta kaikkien hyödynnettävissä. Sanastoa on tarkoitus laajentaa ja päivittää säännöllisesti.

Sähköautosanasto
SESKO, Helsinki 2021


Kielen asemaan liittyvät termit hallinnossamme

Kotimaisten kielten keskus julkaisi joulukuussa 2020 sanaston Kielen asemaan liittyvät termit hallinnossamme. Sanaston tarkoitus on selventää kielen asemaan liittyvien käsitteiden käyttöä hallinnossa, esimerkiksi lainsäädännössä ja siihen perustuvissa viranomaisteksteissä.

Sanastossa on 25 käsitettä, joille on annettu suomen- ja ruotsinkieliset termit. Määritelmät ja lisätiedot on annettu suomeksi.

Sanasto on julkaistu Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivustolla ja sitä on tarkoitus päivittää tarpeen mukaan.

Kielen asemaan liittyvät termit hallinnossamme
Kotimaisten kielten keskus, Helsinki 2020


Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.