Kirjallisuutta

Terminology Work – Best Practices 2.0

Saksalainen terminologiayhdistys Deutscher Terminologie-Tag e.V. julkaisi maaliskuussa 2020 englanninkielisen sanastotyön käsikirjan Terminology Work – Best Practices 2.0. Käsikirja perustuu vuonna 2010 julkaistuun ja vuonna 2014 päivitettyyn saksankieliseen käsikirjaan, jonka laadintaan ovat osallistuneet muun muassa Petra Drewer, Donatella Pulitano ja Klaus-Dirk Schmitz. Englanninkielisestä käännöksestä on vastannut Barbara Inge Karsch.

Käsikirja on tarkoitettu ennen kaikkea yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtävän käytännön sanastotyön tueksi. Lisäksi käsikirjasta on hyötyä sanastotyön ja sen aloittamisen suunnitteluun.

Kirja on jaettu kahdeksaan osaan, joista ensimmäiseen on kerätty 65 argumenttia, miksi organisaatiossa kannattaa tehdä sanastotyötä ja lajiteltu argumentit eri kohderyhmiä varten. Muissa osissa käsitellään käytännönläheisesti sanastotyön perusteita, termejä ja terminmuodostusta, termistönhallinnan työkaluja ja tekniikoita, sanastoprojektin hallintaa, sanastotyön tekijöiltä edellytettäviä taitoja ja ominaisuuksia, sanastotyöhön liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä ja taloudellisia seikkoja (mm. kustannus-hyötyanalyysi).

Deutscher Terminologie-Tag e.V. myy käsikirjaa 50 euron hintaan (+toimituskulut).

Terminology Work – Best Practices 2.0
Deutscher Terminologie-Tag e.V., Köln 2020. 196 s. ISBN 978-3-9812245-5-9


Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä

Heli Katajamäen toimittama Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä ilmestyi syyskuussa 2020. Teos on kymmenestä artikkelista koostuva kokoomateos, jossa käsitellään tieteellistä kirjoittamista ennen kaikkea tutkielman tekemisen näkökulmasta.

Teos on samalla kunnianosoitus teknisen viestinnän professori Anita Nuopposelle, joka jäi eläkkeelle Vaasan yliopiston palveluksesta toukokuun lopussa 2020. Anita Nuopponen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran terminologisen tutkimuksen ja käsiteanalyysin kehittämisen parissa.

Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä -teoksen monista artikkeleista käy ilmi käsiteanalyysin ja terminologisen osaamisen merkitys ja hyödyt tieteellisessä kirjoittamisessa. Heli Katajamäki kuvaa artikkelissaan käsitteiden oppimista tieteellisen kirjoittamisen kurssilla ja tuo esille, millä tavoin muiden kirjoittamien tekstien analyyttinen lukeminen on opettavaista. Anita Nuopponen esittelee systemaattista käsiteanalyysia ja miten tutkija voi sen avulla selkeyttää käsitteistöään ja tutkimusprosessiaan. Merja Koskela ja Nina Pilke havainnollistavat, miten looginen tekstin jäsentäminen rakentuu tekstiin. Niina Nissilä ja Merja Koskela keskittyvät termien tunnistamiseen ja käyttöön tieteellisessä tekstissä.

Teos on verkossa vapaasti luettavissa PDF-muodossa.

Heli Katajamäki (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä. VAKKI Publications 11.
VAKKI ry, Vaasa 2020. ISBN 978-952-68538-8-8 (PDF)


EMN-sanastosovellus

Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut monikielisen maahanmuutto- ja turvapaikkasanastonsa myös mobiilisovelluksena. EMN-sanastosovellus sisältää lähes 500 maahanmuutto- ja turvapaikka-alan käsitettä määritelmineen ja kaikilla EU-kielillä esitettyine vastineineen.

Euroopan muuttoliikeverkoston maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto on julkaistu aiemmin Euroopan muuttoliikeverkoston suomalaisella sivustolla PDF-tiedostona (versio 6.0) ja englanninkielisenä verkkosivustona Euroopan komission sivustolla.

Euroopan muuttoliikeverkosto julkaisee ja päivittää maahanmuutto- ja turvapaikkasanastoa, jotta Euroopan unionissa käytävässä muuttoliikeasioita koskevassa keskustelussa käytettäisiin samoja termejä ja vältettäisiin näin väärinkäsityksiä ja jotta Euroopan muuttoliikeverkoston tuottama tieto olisi mahdollisimman vertailukelpoista jäsenmaiden välillä.

EMN-sanastosovelluksen on kehittänyt Euroopan muuttoliikeverkoston Italian kansallinen yhteyspiste, joka sijaitsee Italian sisäministeriössä. Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto on saatavilla mobiilisovelluksena Google Playstä että Apple storesta (hakusanalla EMN Glossary). Sovelluksen asetuksista voi valita käyttöön haluamansa kielen (suomi, englanti, saksa, italia, latvia).

EMN-sanastosovellus
Euroopan muuttoliikeverkosto, Rooma. 2020.


Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.