Kirjallisuutta

Semanttinen web – Linkitetyn avoimen datan käsikirja

Semanttinen web – Linkitetyn avoimen datan käsikirjaEero Hyvösen maaliskuussa 2018 ilmestynyt Semanttinen web – Linkitetyn avoimen datan käsikirja on alan ensimmäinen suomenkielinen perusteos.

Yksi WWW:n keskeisimpiä kehityssuuntia on semanttinen web, jossa verkon sisältöjä muutetaan tietokoneiden ymmärtämäksi linkitetyksi dataksi. Tällöin verkon sisältöjä voidaan yhdistää laajoiksi kokonaisuuksiksi ja kehittää tekoälyyn perustuvia älykkäitä järjestelmiä.

Teoksessa esitellään linkitetyn datan idea, sen perustana oleva avoin semanttinen tekniikka sekä datan kansainväliset julkaisuperiaatteet. Käytännön esimerkkien kautta havainnollistetaan, kuinka tekniikkaa voidaan soveltaa erityisesti museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoihin.

Semanttinen web -teos on tarkoitettu informaatioalan ammattilaisille sekä kaikille WWW:n mahdollisuuksista, tekniikoista ja niiden käytännön sovelluksista kiinnostuneille.

Eero Hyvönen on mediatekniikan professori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella ja Helsingin yliopiston digitaalisten ihmistieteiden keskuksen HELDIGin johtaja.

Teos maksaa kirjakaupoissa noin 35 euroa.

Eero Hyvönen: Semanttinen web – Linkitetyn avoimen datan käsikirja
Gaudeamus, Helsinki 2018. 271 s. ISBN 978-952-495-460-0


Kirkon sanasto

Kirkon sanastoSirkka Nevalaisen laatima Kirkon sanasto – suomalais-englantilainen kirkollisen terminologian sanasto ilmestyi alkuvuodesta 2018.

Kirkon sanastossa on yli 1000 hakusanaa kirkon elämän eri alueilta. Sanasto on jaettu aihealueisiin: omana aiheenaan esitetään muun muassa kirkkovuosi ja sen pyhäpäivät, jumalanpalvelus ja hartaushetki, kirkon hierarkia ja hallinto, kirkollinen esineistö ja kalusteet sekä oppiaineet. Mukana on myös jokapäiväiseen kirkolliseen kieleen kuuluvaa yleissanastoa.

Kunkin sanan yhteydessä annetaan sanaluokka ja epäsäännöllisille verbeille niiden taivutus. Joissakin tapauksissa sanan käyttöä ja merkitystä on selvennetty suluissa. Monen sanan yhteydessä on annettu myös sanan latinankielinen vastine. Usean sanan kohdalla on annettu englanninkielinen raamatunlause, jossa kyseinen sana esiintyy. Sanastossa ei ole hakemistoa.

Kirkon sanaston taustalla on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Englannin kirkon lisääntynyt yhteistyö sekä kirkon työntekijöiden kasvanut tarve kommunikoida englannin kielellä. Kirkon sanasto soveltuu myös opiskelun tueksi.

Sirkka Nevalainen on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan englantilainen filologia, ja hän on tehnyt pitkän työuran Helsingin seurakuntayhtymän palveluksessa. Kirjan sisällön ja kielellisen asun on tarkistanut pastori Rupert Moreton.

Sanakirjaa myydään hyvin varustelluissa kirjakaupoissa noin 35 euron hintaan.

Sirkka Nevalainen: Kirkon sanasto – suomalais-englantilainen kirkollisen terminologian sanasto
Aurinkokustannus, Helsinki 2018. 150 s. ISBN 978-952-230-479-7


Eurooppalainen sanakirjaportaali

Eurooppalainen sanakirjaportaali on verkkosivusto, josta voi etsiä laadukkaita eurooppalaisten kielten verkkosanakirjoja. Portaalin sanakirjat on valinnut sanakirjantoimittajista koostuva European Network of e-Lexicography ‑hankkeen asiantuntijaryhmä, joka noudattaa valinnoissaan selvästi määriteltyjä valintakriteereitä.

Mukana portaalissa ovat muun muassa Kielitoimiston sanakirja, Vanhan kirjasuomen sanakirja, Suomen murteiden sanakirja, Ordbok över Finlands svenska folkmål ja Karjalan kielen sanakirja. Sanakirjaportaaliin on kerätty tiedot yli kahdestasadasta sanakirjasta.

Portaaliin liitetään jatkuvasti uusia eurooppalaisten kielten sanakirjoja, ja sen tekniikkaa kehitetään. Osaan sanakirjoista, esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjaan, voi kohdistaa hakuja suoraan sanakirjaportaalin kautta.

Eurooppalainen sanakirjaportaali palvelee niin tutkijoita, kääntäjiä, kieltenopettajia kuin kielten harrastajiakin.

Eurooppalainen sanakirjaportaali on vapaasti käytettävissä omalla verkkosivustollaan.

Eurooppalainen sanakirjaportaali
Instituut voor de Nederlandse Taal, Leiden


Suomi–kurmandži-sanakirja

Verkkosanakirjana julkaistavan Suomi–kurmandži-sanakirjan alkuosa julkaistiin huhtikuussa 2018. Sanakirjasta on nyt käytettävissä aakkosväli A–K.

Sanakirjan hakusanoiksi on valittu sekä tavallista jokapäiväistä sanastoa että monien alojen keskeisiä termejä. Näitä aloja ovat muun muassa sosiaali- ja terveysala, lääketiede, opetusala, tietotekniikka ja oikeustiede. Hakusanoina on myös tavallisia paikannimiä ja lyhenteitä.

Suomi–kurmandži-sanakirja julkaistaan osana Kotimaisten kielten keskuksessa vuonna 2011 käynnistynyttä maahanmuuttajasanakirjaprojektia. Projektin tavoitteena on luoda suomi – vieras kieli -sanakirjoja sellaisille maahanmuuttajakielille, joissa sanakirjojen tarve on kaikkein suurin.

Suomi–kurmandži-sanakirjan aakkosväli L–R on tarkoitus julkaista vuonna 2019. Valmiissa sanakirjassa on noin 30 000 hakusanaa.

Sanakirja on vapaasti käytettävissä Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla.

Suomi–kurmandži-sanakirja
Kotimaisten kielten keskus, Helsinki.


101 English Mistakes Finns Do

101 English Mistakes Finns DoChristian Evansin laatima 101 English Mistakes Finns Do – a Dictionary of Mistakes ilmestyi syksyllä 2017.

101 English Mistakes Finns Do on hauska ja helppokäyttöinen teos, jossa esitellään tyypillisimmät virheet, joita suomalaiset tekevät englantia puhuessaan. Kirja tarjoaa lukijalle viihdyttävän lukukokemuksen lisäksi myös mahdollisuuden kehittää kielitaitoaan, sillä kirjassa annetaan oikea ilmaisu jokaiselle virheelle. Kirjan lopussa on muutamia testejä, joissa lukija pääsee testaamaan taitojaan.

Isosta-Britanniasta kotoisin oleva Christian Evans on opettanut englantia Suomessa yli 20 vuotta. Idea kirjaan syntyi, kun hän huomasi, että tietyt kielivirheet toistuvat suomalaisten puheessa vuodesta toiseen puhujan iästä riippumatta.

101 English Mistakes Finns Do maksaa kirjakaupoissa noin 20 euroa.

Christian Evans: 101 English Mistakes Finns Do – a Dictionary of Mistakes
Finn Lectura, Helsinki 2017. 240 s. ISBN 978-951-792-906-6


Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.