Kirjallisuutta

Glossary of Food Safety Terms (English-Finnish-Russian, with Chinese index)

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on julkaissut loppuvuodesta 2013 Igor Kudashevin laatiman elintarviketurvallisuuden sanaston Glossary of Food Safety Terms.

Sanasto sisältää noin 650 englanninkielistä termiä sekä niiden suomen- ja venäjänkieliset vastineet. Tärkeimmät sanaston kattamat osa-alueet ovat elintarviketurvallisuuden hallinta ja siihen kohdistuvat riskit. Sanastossa on suomalais-englantilainen ja venäläis-englantilainen hakemisto. Lisäksi sanaston lopussa on myös kiinalais-englantilainen hakemisto.

Sanasto on laadittu osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Elintarviketurvallisuus vientituotteeksi -hanketta, ja se on tarkoitettu alan asiantuntijoille, kääntäjille, tulkeille ja opettajille. Sanasto on saatavilla PDF-tiedostona Palmenian verkkosivuilla osoitteessa www.projectglossary.eu/download/food_safety_glossary.pdf.

Kudashev, Igor: Glossary of Food Safety Terms
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsinki 2013. 173 s. ISBN 978-952-10-7771-5 (nide); 978-952-10-7772-2 (PDF)

Suomalais-venäläinen verkko-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen sanasto

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on julkaissut loppuvuodesta 2013 Irina Kudashevan laatiman Suomalais-venäläisen verkko-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen sanaston. Sanasto on laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa osana EdNet – Cross-border Networks and Resources in Education -hanketta.

Sanasto sisältää noin 680 suomenkielistä termiä ja niiden venäjänkieliset vastineet. Lisäksi sanastoon on liitetty venäläis-suomalainen hakemisto.

Sanasto on tarkoitettu opettajille, opiskelijoille, koulutussuunnittelijoille, ohjelmistokehittäjille ja -suunnittelijoille sekä kaikille muillekin, jotka järjestävät verkko-opetusta tai vaihtavat kokemuksia alalla. Se on saatavilla PDF-tiedostona Palmenian verkkosivuilla osoitteessa http://www.projectglossary.eu/download/verkko-opetuksen_sanasto.pdf.

Kudasheva, Irina: Suomalais-venäläinen verkko-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen sanasto
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsinki 2013. 126 s. ISBN 978-952-10-7768-5 (nide); 978-952-10-7769-2 (PDF)

Hyvä sanakirja – Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan

Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisusarjassa on julkaisu Laura Tyysterin ja Kaisa Lehtosalon toimittama Hyvä sanakirja – Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan.

Teos sisältää kymmenen artikkelia, joissa käsitellään sekä sanakirjatyön periaatteita että käytännön työtä. Teoksen teemana on leksikografian etiikka, jota käsitellään niin ammattietiikan kuin sanakirjoihin liittyvien yhteiskunnallisten kysymysten näkökulmasta. Artikkelien kirjoittajat ovat sanakirjantekijöitä ja leksikografian tutkijoita suomalaisista yliopistoista ja Kotimaisten kielten keskuksesta.

Teos sopii leksikografian ammattilaisille, kieltenopiskelijoille sekä muuten leksikografiasta kiinnostuneille. Sitä voi ostaa Turun yliopiston verkkokaupasta UTUshopista (https://utushop.utu.fi) 17 euron hintaan.

Tyysteri, Laura & Lehtosalo, Kaisa (toim.): Hyvä sanakirja – Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan
Turun yliopisto, Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3, Turku 2013. 212 s. ISBN 978-951-29-5498-8