Kirjallisuutta

Tänkta termer

Tänkta_termerVAKKI (Vaasan yliopiston kääntämisen, erikoisalaviestinnän ja monikielisyyden tutkijayhdistys) on julkaissut professori Nina Pilkkeen ja tutkijatohtori Niina Nissilän toimittaman artikkelikokoelman Tänkta termer – Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv.

Teos käsittelee terminologiatyön yhteiskunnallista roolia ja merkitystä. Se pyrkii lisäämään yritysten, viranomaisten ja koulutuksenjärjestäjien tietoisuutta terminologiatyön eduista esittelemällä terminologiatyön etuja konkreettisten esimerkkien kautta. Kirjan sisältö on jaettu kolmeen osioon: ensimmäinen käsittelee taloudellista kannattavuutta ja lainsäädäntöön perustuvaa koordinointia; toinen osia kansalliskielisen tietoisuuden merkitystä tiedonsaannin kannalta; ja kolmannen osion artikkelit tiedonhallintaa ja tiedon jakamista.

Artikkelikokoelman yhteisenä teemana on pohjoismaisuus. Kirjoittajat ovat alan aktiivisia toimijoita eri Pohjoismaista ja he edustavat kielenhuoltoa, sanastokeskuksia, yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä. Tämä näkyy myös artikkelien kielivalinnoissa: ne on kirjoitettu norjaksi, ruotsiksi, suomeksi, tanskaksi ja englanniksi. Lisäksi suomenkieliseen artikkeliin on laadittu ruotsinkielinen tiivistelmä ja muihin artikkeleihin suomenkieliset tiivistelmät.

Tänkta termer on saatavilla sekä sähköisenä open access -muodossa että painettuna; painettua teosta voi tiedustella Niina Nissilältä osoitteesta niina.nissila@uva.fi.

Pilke, Nina & Nissilä, Niina (toim.): Tänkta termer – Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. VAKKI Publications Nr. 5.
VAKKI, Vaasa 2016. 296 s. ISBN 978-952-67887-8-4 (nid.); 978-952-67887-9-1 (PDF).

Lääketieteen termit

Lääketieteen_termitKustannus Oy Duodecim on julkaissut kuudennen, uudistetun painoksen teoksesta Lääketieteen termit. Teoksen on laatinut Duodecim-seuran Lääketieteen sanastolautakunta yhdessä useiden asiantuntijoiden kanssa.

Lääketieteen termit on selittävä sanakirja, jossa hakusanoille annetaan määritelmät, etymologiset tiedot sekä latinan-, englannin- ja ruotsinkieliset vastineet. Uusi painos on edellisiä huomattavasti laajempi: se sisältää noin 2 000 uutta päähakusanaa ja 1 700 alihakusanaa. Lisäksi sisältöä on päivitetty ja täydennetty muun muassa erikielisten vastineiden osalta. Kuudenteen painokseen sisältyy myös vieraskielistä termiä vastaavan suomenkielisen tai suomalaisasuisen hakusanan löytämistä helpottava erillinen nide Lääketieteen termit – Sanastot: latina, englanti, ruotsi.

Sanakirjasta on hyötyä lääketieteen ja terveydenhuollon parissa toimiville sekä lääketieteestä suomeksi kirjoittaville. Sen voi ostaa Duodecimin verkkokaupasta tai kirjakaupoista noin 135 euron hintaan.

Saano, Veijo ym. (toim.): Lääketieteen termit. 6. painos.
Duodecim, Helsinki 2016. 1684 s. ISBN 978-951-656-671-2 (sanakirja); 978-951-656-295-0 (koko laitos)

Svenska Akademiens ordbokilla uudistunut verkkosivusto

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) on saanut uuden verkkosivuston osoitteessa http://www.saob.se/.

SAOB on historiallinen sanakirja, jossa kuvataan kirjoitettua ruotsinkieltä 1500-luvulta nykypäivään. Kussakin sanakirja-artikkelissa kerrotaan taivutus- ja tavutustietojen lisäksi myös sanan etymologiasta sekä historiallisista merkityksistä. Sanakirjasta on hyötyä erityisesti tutkijoille ja muille, jotka tarvitsevat apua vanhojen ruotsinkielisten tekstien ymmärtämiseen.

Osa sanakirjasta julkaistiin verkossa jo vuonna 1997 (hakusanat A–T), ja se on edelleen saatavilla osoitteessa http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. Uutta verkkosivustoa varten on digitalisoitu kaikki tähän mennessä julkaistut painetut niteet, ja se sisältää hakusanat A–VEDERSYN.

Svenska Akademien: Svenska Akademiens ordbok.