Kirjallisuutta

Kuinka kieltä opitaan

Gaudeamus on julkaissut elokuussa 2014 Päivi Pietilän ja Pekka Lintusen toimittaman kirjan Kuinka kieltä opitaan.

Teokseen on kirjoittanut joukko vieraan kielen oppimiseen perehtyneitä tutkijoita ja opettajankouluttajia, ja se käsittelee kielen oppimista niin teorian kuin käytännönkin näkökulmasta. Kirjassa pohditaan muun muassa oppimiseen vaikuttavia tekijöitä sekä tarkastellaan kielitaidon osataitoja ja kunkin osataidon opettamista. Jokaisen luvun lopussa annetaan myös kirjallisuusvinkkejä, jotta lukija voi jatkaa perehtymistä luvussa käsiteltyyn aiheeseen.

Kuinka kieltä opitaan on hyödyllinen tietopaketti kieltenopettajille, opettajaksi opiskeleville ja muillekin kieltenoppimisesta kiinnostuneille. Kirjan voi ostaa Gaudeamuksen verkkokaupasta (kirjavalitys.fi/suoramyynti/gaudeamus) tai kirjakaupoista noin 34 euron hintaan.

Päivi Pietilä & Pekka Lintunen (toim.): Kuinka kieltä opitaan
Gaudeamus, Helsinki 2014. 252 s. ISBN 978-952-495-331-3

Suomennetun tietokirjallisuuden historia

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut loppuvuodesta 2013 Outi Paloposken ja H. K. Riikosen toimittaman kirjan Suomennetun tietokirjallisuuden historia 1800-luvulta 2000-luvulle.

Suomennoksia käsitellään teoksessa alakohtaisesti, mutta niistä annetaan myös historiallinen katsaus. Teos tuo esiin suomennosten merkityksen suomenkielisen tiede- ja tietokirjallisuuden kehitykselle sekä kääntäjien merkityksen kulttuurivaikuttajina. Erityistä huomiota kiinnitetään käännösratkaisuihin sekä kääntäjien menettelytapoihin.

Suomennetun tietokirjallisuuden historia on tarkoitettu kääntäjille, aiheen parissa työskenteleville tutkijoille sekä kaikille tietokirjallisuudesta kiinnostuneille. Teoksen voi ostaa kustantajan verkkokaupasta (https://kirjat.finlit.fi) tai kirjakaupoista noin 58 euron hintaan.

Outi Paloposki & H. K. Riikonen (toim.): Suomennetun tietokirjallisuuden historia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2013. 766 s. ISBN 978-952-222-216-9