Kirjallisuutta

Translation Projects – General Guidance

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO on julkaissut toukokuussa teknisen spesifikaation ISO/TS 11669 Translation Projects – General Guidance.

Tämä tekninen spesifikaatio antaa yleisiä ohjeita käännösprojektin kaikkiin vaiheisiin. Sen päätarkoitus on helpottaa projektiin osallistuvien tahojen välistä viestintää. Spesifikaatio on tarkoitettu kaikille projektiin osallistuville aina käännöspalvelujen tilaajasta projektin tuloksen (erityisesti käännöstuotteen) käyttäjiin.

Spesifikaatio antaa rungon käännösprojektien rakenteellisten määritysten kehittämiselle, mutta ei kata käännösprojektiin osallistuvien tahojen välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Spesifikaatio käsittelee laadunvarmistusta ja antaa pohjan käännöstuotteen laadun arviointiin, mutta siinä ei käsitellä käännöstuotteen laadun kvantitatiivista mittaamista.

Spesifikaatiossa on kolme liitettä, jotka käsittelevät käännösprojektin määrityksiä ja vaiheita, sanastotyötä ja konekääntämisen käyttämistä.

Teknisen spesifikaation voi tilata noin 135 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

ISO/TS 11669 Translation Projects – General Guidance
International Organization for Standardization, Geneva 2012. 35 s.

Pilkun paikka

Katleena Kortesuon ja Liisa-Maria Patjaksen laatima Pilkun paikka on yleistajuinen ja positiivisella otteella kirjoitettu kieliopas arkipäivän tarpeisiin.

Kirjassa kerrataan useimmin tarvittavat suomen kielen säännöt. Oppaassa annetaan neuvoja muun muassa pilkun ja muiden välimerkkien käyttöön, yhdyssanojen oikeinkirjoitukseen ja numeroihin liittyviin seikkohin. Ohjeita havainnollistetaan lukuisilla hauskoilla esimerkeillä. Kirjassa huomioidaan myös uudet viestintävälineet ja sosiaalisen median luomat käytänteet.

Katleena Kortesuo on kouluttaja, bloggaaja ja tietokirjailija. Liisa-Maria Patjas toimii kouluttajana, konsulttina ja kirjoittajana.

Pilkun paikka on ostettavissa kirjakaupoista noin 20 euron hintaan.

Katleena Kortesuo & Liisa-Maria Patjas: Pilkun paikka. Kielioppia kaikille
Karisto, Hämeenlinna 2011. 167 s. ISBN 978-951-23-5444-3

Betongteknisk ordlista

Ruotsin Terminologicentrum TNC ja Betongföreningen ovat julkaisseet betonialan sanaston Betongteknisk ordlista: svensk-engelsk (TNC 103). Sanastoa on huomattavasti uudistettu verrattuna vuonna 1971 ilmestyneeseen samannimiseen sanastoon (TNC 46).

Sanastossa on 768 käsitettä, jotka liittyvät muun muassa betoniraudoitukseen, betonin valmistukseen, betonituotteisiin ja erityisiin valumenetelmiin. Suurimmalle osalle sanaston käsitteitä on annettu määritelmät ja termit ruotsiksi ja englanniksi.

Sanaston käsitteet esitetään aakkosjärjestyksessä ruotsinkielisen termin mukaan. Sanastossa on myös englanti-ruotsi-hakemisto, jonka avulla voi löytää oikean termitietueen englanninkielisen termin perusteella. Lisäksi sanastossa on aiheenmukainen termiluettelo, josta näkee esimerkiksi kaikki sanastossa olevat betonin ainesosiin liittyvät termit. Monissa termitietueissa on myös selventäviä kommentteja ja viittauksia muihin termeihin.

Sanasto on tilattavissa noin 100 euron hintaan Terminologicentrum TNC:stä (www.tnc.se) tai Betongföreningeniltä (www.betongforening.se).

Betongteknisk ordlista: svensk-engelsk (TNC 103)
Betongföreningen och Terminologicentrum TNC, Stockholm 2012. 127 s. ISBN 978-91-7196-103-7

Pihasanakirja

Tarja Ranisen toimittamaan Pihasanakirjaan on koottu käytännön pihatöissä hyödyllistä sanastoa ja vanhojen suomalaisten pihatyökalujen nimiä.

Pienikokoinen sanasto sisältää 181 käsitettä, joille on annettu suomenkieliset termit ja selitteet. Sanastosta selviää muun muassa, mikä on topiaari, mihin käytetään koukkuterää ja millainen on vinssikaivo. Kirjan lopussa on pihanhoitajalle tarpeellisia www-osoitteita ja lisätiedon lähteitä. Saara Sammalisto on piirtänyt sanaston havainnolliset kuvat.

Pihasanakirja on hyödyllinen esimerkiksi uudelle omakotitaloasukkaalle, siirtolapuutarhurille tai mökkeilijälle. Sanasto maksaa hyvin varustetuissa kirjakaupoissa noin 10 euroa ja sen voi tilata myös suoraan kustantajalta (www.texthouse.fi > Shop).

Tarja Raninen (toim.): Pihasanakirja Texthouse, Tuusula 2012. 48 s. ISBN 978-952-67625-1-7

Sienisanakirja

Tarja Raninen on koonnut toimittamaansa Sienisanakirjaan sienten rakenteeseen, ominaisuuksiin, luokitteluun ja turvalliseen käyttöön liittyvää sanastoa.

Sanastossa on mukana 129 käsitettä, joille on annettu suomenkieliset termit ja selitteet. Sanaston havainnolliset piirroskuvat ovat Saara Sammaliston kynästä. Kirjan lopussa on muutama lainaus sieniin liittyvistä lauluista, sienestäjän hyödyllisiä www-osoitteita ja esimerkkejä sienten käyttöarvoluokista.

Taskukokoinen sanasto sopii muun muassa lahjaksi sienestäjälle. Sienisanakirjan voi ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista noin 10 euron hintaan tai tilata suoraan kustantajalta (www.texthouse.fi > Shop).

Tarja Raninen (toim.): Sienisanakirja
Texthouse, Tuusula 2012. 44 s. ISBN 978-952-67625-4-8

Jätevedenkäsittely. Sanasto

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tammikuussa suomenkielisen käännöksen standardista SFS-EN 1085 Jätevedenkäsittely. Sanasto.

Standardi sisältää 274 käsitettä, jotka liittyvät jäteveteen, viemäröintiin ja jäteveden käsittelyyn. Käsitteille annetaan termit suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi sekä määritelmät englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Standardin lopussa on aakkoselliset termihakemistot kullakin kielellä.

Standardin voi tilata noin 95 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN 1085 Jätevedenkäsittely. Sanasto
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2012. 91 s.

Rakennusten ilmanvaihto. Tunnukset, yksiköt ja piirrosmerkit

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut tammikuussa standardin SFS-EN 12792 Rakennusten ilmanvaihto. Tunnukset, yksiköt ja piirrosmerkit. Standardi kattaa sanaston ja tunnukset, joita käytetään eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin komitean CEN/TC 156 Ventilation for buildings laatimissa standardeissa.

Standardi sisältää 400 käsitettä. Käsitteille annetaan termit ja määritelmät suomeksi ja englanniksi. Lisäksi standardissa on 165 suuretta ja muuta ominaisuutta tunnuksineen ja yksikköineen sekä piirrosmerkkejä.

Standardin voi tilata noin 95 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN 12792 Rakennusten ilmanvaihto. Tunnukset, yksiköt ja piirrosmerkit
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2012. 91 s.

Kiinteät kierrätyspolttoaineet. Terminologia, määritelmät ja kuvaukset

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut joulukuussa 2011 standardin SFS-EN 15357 Kiinteät kierrätyspolttoaineet. Terminologia, määritelmät ja kuvaukset.

Standardi sisältää 132 käsitettä, joita käytetään tavanomaisesta jätteestä valmistettujen kiinteiden kierrätyspolttoaineiden tuotannossa ja kaupassa. Käsitteille annetaan termit ja määritelmät suomeksi ja englanniksi.

Standardin voi tilata noin 70 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN 15357 Kiinteät kierrätyspolttoaineet. Terminologia, määritelmät ja kuvaukset
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2012. 42 s.

Jäähdytetyt myymäläkalusteet. Osa 1: Sanasto

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut kesäkuussa 2012 standardin SFS-EN ISO 23953-1 Jäähdytetyt myymäläkalusteet. Osa 1: Sanasto.

Standardi sisältää 76 käsitettä, joita käytetään kuvaamaan elintarvikkeiden myynnissä ja esillepanossa käytettäviä jäähdytettyjä myymäläkalusteita, niiden muotoja, osia, mitoitussuureita, käyttöominaisuuksia ja testausympäristöä. Käsitteille annetaan termit ja määritelmät suomeksi, englanniksi ja ranskaksi. Standardissa on myös jonkin verran käsitteitä havainnollistavia piirroksia.

Standardin voi tilata noin 65 euron hintaan Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta osoitteessa http://sales.sfs.fi.

SFS-EN ISO 23953-1 Jäähdytetyt myymäläkalusteet. Osa 1: Sanasto
Suomen Standardisoimisliitto SFS, Helsinki 2012. 38 s.